Audiovizuální technika přispěje k větší bezpečnosti dětí v mateřinkách

Vedení centrálního obvodu / foto: MO Plzeň 3

Jednou z investičních akcí, kterou letos zahajuje plzeňský centrální obvod je vybavení jednotlivých vstupních prostor do mateřských škol audiovizuální technikou, které doplní stávající funkční domácí telefony. Tímto projektem bude řešeno čtrnáct budov mateřských škol v třetím plzeňském obvodu.

„Většinou se jedná o kombinaci audiovrátníka a kamerového systému“, přibližuje Petr Baloun, I. místostarosta MO Plzeň 3. „Realizace této akce tak přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu mateřských škol. Personálu školky ulehčí orientaci v osobách, které mají zájem o vstup do budovy“, dodává Petr Baloun.

Jako první přijde na řadu 63. MŠ Lábkova ulice, kde v úterý 26. února za přítomnosti starosty plzeňského centrálního obvodu Davida Procházky a I. místostarosty Petra Balouna došlo ke schůzce se zhotovitelem akce a vedením mateřské školky. Zároveň došlo k předání místa a zahájení montážních prací.

Instalace audiovizuální techniky bude realizována postupně, po jednotlivých objektech, v návaznosti na provozní možnosti jednotlivých provozů mateřských škol. Každá školka bude realizována maximálně tři týdny. Celková investice do těchto zařízení bude necelé dva miliony korun.

„Velice si vážíme toho, že tato technika bude nainstalována v naší školce“, říká Helena Kaprasová, ředitelka 49. MŠ v Puškinově ulici. „Jsme jedna ze školek v centru města, kde je velká koncentrace lidí. Instalace monitorů nám určitě pomůže ve třídách, ale hlavně v oddělení jeslí a v první třídě. Jeden z monitorů bude i v ředitelně“, dodává Helena Kaprasová.

„Pro obvod je prvořadým kritériem bezpečnost a to zejména dětí. Jsme rádi, že realizací této akce zvýšíme jejich bezpečnost ve školkách, ulehčíme práci učitelkám a personálu mateřských škol a hlavně rodiče dětí budou určitě klidnější“, říká David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.