Atom zamířil do světa. Díky Diakonii Západ!

Děti z Klubu Atom při besedě o protiprávním jednání.

Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko  Západní Čechy provozuje v Plzeňském kraji 38 zařízení sociálních služeb a dalších činností. Nejznámější jsou zřejmě zařízení v Merklíně, Domažlicích nebo v Klatovech, svými aktivitami však žije i v Plzni. Například v plzeňském Klubu Atom pro děti a mládež, který zřizuje Diakonie Západ, děti během letošních prázdnin už nasbírali nesčetně zážitků.

Hned v prvním prázdninovém týdnu sestavili uživatelé Klubu Atom fotbalový tým a zúčastnili se sportovní akce s názvem Fotbal pro rozvoj, kde změřili síly ve férovém fotbalu s týmy z dalších nízkoprahových klubů, ale také s keňskými zástupci MYSA.

lanové centrum, ilustrační foto

Z turnaje si atomácký tým odvezl ocenění nejvyšší, a to Cenu Fair Play!  Poslední červencový týden byl ve znamení dalšího z mimořádných zážitků, kterým se stal letní výjezd pro ty, kteří navštěvují Klub Atom dlouhodobě a aktivně se zapojují do jeho činnosti.

 „Díky podpoře Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně jsme mohli vyjet na pět dní do zázemí Campusu v Dobřívě u Rokycan a reálně tak naplnit název projektu, v jehož rámci se výjezd konal – Atom míří do světa!,“ informovala Andrea Kelnerová, DiS., kontaktní pracovnice Klubu Atom pro děti a mládež.

Tato letní výjezdová akce navázala na dlouhodobý klubový program pokrývající různá témata z běžného života od vzdělávání přes volný čas až po bezpečnost na silnicích či ve virtuálním prostředí. Právě vícedenní výjezd zvýšil efekt prožitkových technik při aktivitách v reálném prostředí s cílem připravit uživatele na obdobnou situaci v budoucnosti. Umožnil uživatelům získat nové kompetence a posílit pozitivní vztah k sobě samému, ale také k ostatním. K největším zážitkům během výjezdu patřila pěší túra na rozhlednu na Kotli, návštěva Vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech a nepochybně také lanové centrum ve Zbirohu. V rámci závěrečného vyhodnocení velké soutěže získali účastníci pamětní medaile, které jim budou připomínat společné chvíle i po návratu domů.

„Nezaháleli jsme ani v druhé polovině prázdnin. Pro děti jsme připravili netradiční zážitkově-vzdělávací program, jehož součástí byla i možnost přenocovat společně přímo v prostorách Klubu Atom,“ představuje další aktivitu Tadeáš Hrdlička, DiS., sociální pracovník Klubu Atom pro děti a mládež.

Ve dnech 8. a 9. srpna 2017 prožila další skupina dětí, které běžně navštěvují Klub Atom, čas vyplněný nejen hrami, soutěžemi či společným hodováním, ale také se zapojily do dvou besed, které pro ně připravily externí lektorky z Point 14, z. ú. a PMS Plzeň na téma protiprávního jednání – co vše se za tímto pojmem skrývá a jak se mu v běžném životě bránit. Odměnou za úspěšné zvládnutí všech připravených aktivit se stala laser game, která jako vyvrcholení přespávací akce zaslouženě sklidila největší úspěch.