Archiv města Plzně se otevřel veřejnosti

foto: Vladimír Čermák

Archiv města Plzně uspořádal ve čtvrtek u příležitosti Mezinárodního dne archivů Den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout odborná pracoviště a obvykle uzavřené depozitáře v sídle Archivu města Plzně ve Veleslavínově ulici 19. Mohli vidět ukázky zajímavých archiválií týkajících se dějin města a vyslechnout velmi zajímavé informace o historii městského archivu.

Prohlídky začínaly vždy v celou hodinu od 10 do 16 hodin. Vstup do archivu byl přes mázhauz radnice na náměstí Republiky. Počet návštěvníků byl omezen. Ve skupině mohlo být maximálně 15 osob. Návštěvu bylo možné si dopředu ale zarezervovat.

Návštěvníci viděli, mimo jiné, nejstarší pergamenovou listinu o prodeji nemovitosti v Radkovicích z roku 1397 nebo rukopis  Albína Saského, histografa, s 49 portréty saských panovníků, dozvěděli spoustu informací i historických dat. Nejen, že Archiv města Plzně obhospodařuje na 4 kilometry archiválií, prakticky ze všech možných sfér života, ale realizuje i celou řadu dalších aktivit. Prezentace výsledků probíhá různými formami.

Je to např. ediční činnost,která byla zahájena v letech 1958–1960 vydáváním sborníku s plzeňskou i regionální historickou tematikou s názvem Minulostí Plzně a Plzeňska, od roku 1962 byl sborník přejmenován na Minulostí západočeského kraje. Pod tímto názvem vychází dodnes. Mimo tuto ediční řadu vycházely další příležitostné publikace, z nichž některé jsou dosud v prodej v archivu.

Prezentace výsledků historického výzkumu dějin nejen Plzně, ale též širšího regionu a českých dějin obecně probíhá v rámci cyklů přednášek pro veřejnost, které mají také už dlouholetou tradici. První přednášky se konaly již v letech 1956. Ojedinělou formou prezentace hudebních sbírek pak bylo pořádání čtyřletého cyklu koncertů pod názvem Hudba z archivu.

Odborný výklad v jednotlivých částech Archivu města Plzně zajistili PhDr. Štěpánka Pflegerová, vedoucí oddělení zpracování a využívání archiválií a odborné archivářky PhDr. Jitka Janečková, Mgr. Kateřina Fantová a odborný archivář Mgr. Ondřej Maglič.