Archeologové ze ZČU odkryli v Letech první romské hroby obětí nacistického běsnění

Pavel Vařeka u hrobu ženy na místě bývalého koncentračního tábora. Foto: ZČU

Archeologové z Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) odkryli v místě bývalého romského koncentračního tábora v Letech na Písecku hrob s kosterními pozůstatky ženy ve věku do 40 let a hrob dítěte. Vedle toho objevili také sedm hrobových jam. Podle šéfa archeologů Pavla Vařeky se vůbec poprvé na území Evropy podařilo odhalit hroby obětí nacistického pronásledování Romů.

Výzkum, jehož cílem bylo určit přesnou polohu hřbitova, způsob pohřbu obětí a stav ostatků, probíhal od 19. srpna. První nálezy zaznamenali archeologové 29. srpna, a to i díky pamětníkům, kteří doporučili pracovat západním směrem od památníku. „Nedaleko od žulového památníku jsme objevili hrobové jámy dospělých jedinců a dětí, které považujeme za součást provizorního táborového hřbitova z roku 1943,“ potvrdil Pavel Vařeka, vedoucí katedry archeologie Fakulty filozofické ZČU.

Odkrytý hrob ženy, vedle kterého se v podloží rýsuje další hrobová jáma. Foto: ZČU

Archeologové nalezli kosterní pozůstatky ženy mladší 40 let, která byla pohřbena v rakvi. Dále odkryli hrob novorozence, jehož kosterní pozůstatky se však téměř nedochovaly, protože rakev byla uložena pouhých 20 cm pod povrchem.

„Pozůstalí po romských obětech nacismu s úlevou přivítali skutečnost, že se po sedmi letech pochybností o místu hrobů obětí letského koncentráku konečně zjistilo, že se hroby členů našich rodin nacházejí na ploše, na které pomník věnovaný obětem tábora prezidentem Václavem Havlem stojí. Tím ale naše práce nekončí. Zbývá ještě prostor, kde se hroby potvrdily, označit a upravit tak, aby se po nich nešlapalo. Pietu je třeba doplnit o kříž a umístit klekátko, které návštěvníkovi poslouží k pomodlení se a případně k prosbě za odpuštění,“ říká k nálezu Čeněk Růžička, předseda Výboru pro odškodnění romského holokaustu.

Kosterní pozůstatky v odkrytém hrobu jsou na přání pozůstalých zakryté. Foto: ZČU

Nálezem hrobů archeologové výzkum na tomto místě ukončili. Další archeologický výzkum bude probíhat v prostoru bývalého vepřína, kde byla umístěna převážná část romského tábora. Vepřín by měl být podle ředitelky Muzea romské kultury Jany Horváthové do konce roku 2020 zbourán a na jeho místě by měl vzniknout památník romského holokaustu. Muzeum romské kultury plánuje začít s jeho stavbou v roce 2021.