Archeologové z plzeňské ZČU zkoumali zaniklou římskou kolonii i nálezy v Kyrgyzstánu

foto: ZČU

Členové katedry archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni se v první polovině června zúčastnili zahraničních expedic. Stopy římského osídlení zkoumala expedice nazvaná Archeologie vývoje a proměn přímořské krajiny v oblasti Santa Marinella (Lazio, Itálie). Vazbami centrální Asie na byzantskou, perskou a římskou říši se zabývala archeologická expedice Kyrgyzstán 2018 – Brána mezi Východem a Západem. Na obou expedicích se podíleli i studenti Fakulty filozofické ZČU.

V prvních dvou červnových týdnech (1. – 14. 6.) 2018 se členové katedry archeologie Fakulty filozofické ZČU zúčastnili archeologického výzkumu zaniklé římské kolonie Castrum Novum, která se nachází na katastru města Santa Marinella ve středním Laziu. Výzkum, na němž se podílelo také Muzeum moře a starověké námořní plavby v Santa Seveře (Museo del mare e della navigazione antica) a archeologové z organizace Gruppo archeologico del teritorio Cerite (GATC), byl zaměřen především na studium vnitřního členění města. Badatelé během něj odhalili část veřejných lázní.

Dějištěm další expedice uskutečněné od 9. do 16. června bylo kyrgyzské město Oš, ležící na takzvané hedvábné stezce, obchodní trase spojující východní Asii s oblastí Středomoří. Členové expedice, mezi nimiž byli akademičtí pracovníci katedry archeologie Fakulty filozofické, ale i studenti a doktorandi studijního programu Archeologie, zdokumentovali prostřednictvím archeologických nálezů uložených v depozitářích Státní univerzity v Oši vazby centrální Asie na byzantskou, perskou a římskou říši i na další oblasti Dálného východu.