Ambulance na centrálním příjmu FN Plzeň se přesouvají do nových prostor

foto: FN Plzeň

První etapa rekonstrukce Centrálního příjmu je u konce. Aktuálně tak probíhá přesun ambulancí Centrálního příjmu FN Plzeň – Lochotín.

foto: FN Plzeň

Ambulance Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí se stěhuje do zrekonstruovaných prostor Centrálního příjmu, ambulance Neurologické a I. Interní kliniky se přesouvají do dočasných ambulancí chirurgických oborů a sonografie.

Pro pacienty je zprovozněno zcela nové RTG pracoviště. Ve vchodě C zůstává zachována recepce, jako kontaktní místo – příjmové, informační a operační centrum. „Zaměstnanci přijímací kanceláře ve vchodu C budou pacienty o všech změnách informovat, průvodkyně pacientů budou návštěvníky dle potřeby doprovázet na potřebná pracoviště. Telefonní linky na všechna pracoviště zůstávají beze změny,“ uvedla mluvčí FN Plzeň Gabriela Levorová.

Průchod z vchodu C do budovy B bude možný venkem, v případě špatných klimatických podmínek bude pacientům doporučována spojovací chodba v 1. PP vchodu C.