Agenturní zaměstnávání vyřeší nová legislativa, shoduje se Jehličková s Chovancem

foto: top09.cz

Sociální demokracie a TOP 09 jsou v tomhle zajedno: Za špatné chování zahraničních dělníků, za jejich přestupky a trestné činy nesou velký díl odpovědnosti pracovní agentury, které sem pracovníky přivezou a dále se o ně nestarají. Potvrdil to při nedávné oficiální návštěvě Plzně ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) a tvrdí to i plzeňská zastupitelka za TOP 09 Ilona Jehličková.

„Město se vzbudilo a 3. března pořádá konferenci pod záštitou ministra vnitra ČR s názvem „Agenturní zaměstnávání v Plzni a jeho přímý dopad na samosprávu obce“. Konference má odpovědět na otázky ohledně bezpečnosti obyvatel v Plzeňském kraji, zejména v Plzni, a přímo navazuje na spanilou jízdu ministra ze začátku měsíce února,“ píše v komentáři na webu TOP 09 Ilona Jehličková. „Nejedná se však o nový problém, podobná situace v Plzni byla již v době světové finanční krize, kdy mnoho zahraničních dělníků přivedených do ČR v předchozím období zůstalo bez práce, bez domova a často i bez možnosti návratu do své vlasti. V mezidobí ministerstvo vnitra i Plzeň problémy evidentně neřešily a nyní před volbami nahánějí body u voličů spektakulárními akcemi v průmyslových zónách. Přitom řešení leží trochu jinde,“ konstatuje Jehličková.

Podle informací z Úřadu práce je evidováno v Plzni 15 500 cizinců ze zemí Evropské unie a 600 dalších ze třetích zemí. Cizinci se na území města i regionu dopouštějí rušení nočního klidu, porušování veřejného pořádku, ale také dopravních přestupků a stále častěji páchají trestnou činnost. Podle údajů Policie ČR, a přiznal to při své oficiální návštěvě Plzně ministr vnitra Milan Chovanec, je nárůst přestupků u cizinců více než padesátiprocentní.

„Velkou míru odpovědnosti za tento stav nesou pracovní agentury, které sem pracovníky přivezou a dále se o ně nestarají. Pro firmy, které pak levnou pracovní sílu zaměstnávají, je celý tento systém velmi atraktivní,“ komentuje Jehličková a má podobné názory jako nedávno Milan Chovanec. „Nesoulad mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce je veliký, dnes nechybí pouze kvalifikovaní zaměstnanci, ale i ti v nekvalifikovaných profesích. To samozřejmě vytváří tlak ze strany firem na přijímání cizinců,“ dodává zastupitelka.

Jehličková i Chovanec prohlašují, že nikdo ze zaměstnavatelů neřeší, co s těmi, kteří o práci následně přijdou. Oba se shodují i na tom, že je nutné přijmout zákon, který by jasně definoval odpovědnost pracovních agentur za přivezené pracovníky. „Vláda musí předložit legislativní návrh, týkající se povinností pracovních agentur. A to rychle, neboť bez právního rámce jsou konference sotva pouhým vyměňováním informací. Je zcela zřejmé, že Plzeň potřebuje nejen konference, ale především rychlé a faktické řešení tohoto problému,“ tvrdí Ilona Jehličková. Milan Chovanec slíbil, že taková právní úprava by mohla začít platit ještě do konce roku.