Absolventi Plzeňské senior akademie II měli sraz

foto: ÚMO Plzeň 3

Salonek hotelu Viktoria v Plzni na Borech minulý týden už podruhé hostil seniory, kteří úspěšně zakončili Plzeňskou senior akademii II. Kromě zhodnocení nabytých znalostí a dovedností ocenili senioři množství informací, kterých se jim dostalo, ale také možnost navázání nových přátelství během absolvování tohoto projektu. Cílem těchto kurzů je především získávat a předávat informace, které lidé využijí a aplikují v praxi. Další snahou je pak umožnit absolventům navázání nových sociálních kontaktů.

Všichni, kteří se zúčastnili „třídního srazu“, obdrželi malou pozornost. Hostem setkání byl starosta Městského obvodu Plzeň 3 David Procházka, který přišel seniory pozdravit. „K projektu a samozřejmě k jeho absolventům mám speciální vztah. Vždyť pilotní projekt Plzeňské senior akademie se rozbíhal právě na našem obvodě a na to jsem velmi pyšný,“ říká David Procházka.

Srazu se rovněž zúčastnili Karel Zahut a Andrea Vlčková, metodici prevence kriminality Městské policie Plzeň. Ti nabídli seniorům – absolventům spolutvorbu a účast na projektu Plzeňská senior akademie III, kde budou moci uplatnit získané znalosti a zkušenosti.

„Bezpečnost seniorů je v současnosti jednou z našich priorit, a proto rádi spolupracujeme s Městskou policií Plzeň na přípravě a realizaci tohoto projektu, který výrazně přispívá k ochraně seniorů. Zároveň samozřejmě vždy doufáme, že senioři nic z toho, co se naučili, nebudou muset použít v praxi. Na druhou stranu ale, pokud se dostanou do nepříznivé situace, věříme, že jim nasbírané poznatky pomohou a dokáží se ubránit,“ dodal starosta David Procházka.