Genius loci českého jihozápadu opět na zámku

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích a zámecký park

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích zve na sólový recitál v rámci cyklu Dvě století Rukopisů. Uskuteční se v pondělí 6. listopadu od 18 hodin v kapli sv. Ondřeje na zámku Hradiště v Blovicích a vystoupí na něm Ivana Veberová,  sólistka opery DJKT v Plzni a držitelka ceny Thálie za klavírního doprovodu Ivany Janečkové. V recitálu přednese písně a árie z díla Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany.

Kaple sv. Ondřeje na zámku Hradiště v Blovicích

Koncert se bude konat  jako součást jedenácté interdisciplinární konference Genius loci českého jihozápadu. Ta proběhne ve dnech  6. a  7. listopadu 2017 v kapli svatého Ondřeje na zámku Hradiště, sídle Muzea jižního Plzeňska. Program konference je rozvržen do dvou dnů. V prvním bude probíhat konferenční jednání, v němž se účastníci budou zabývat problematikou Rukopisů  v širším interdisciplinárním kontextu. Druhý den bude věnován prohlídce zámku Zelená Hora.

Vzhledem k   200. výročí objevení rukopisů Královédvorského a Zelenohorského nebude konference tradičně zaměřena na celý region západních Čech, ale pouze na oblast jižního Plzeňska, kde se nachází zámek Zelená Hora – lokalita spojená s objevem Rukopisu zelenohorského. Příspěvky přednesené na konferenci vyjdou v samostatném konferenčním sborníku Genius loci českého jihozápadu 2017.