7. základní škola v Plzni se rozšíří, vznikne na ní nástavba za 46 milionů korun

Na 7. základní a mateřské škole na sídlišti Vinice v Brněnské 36 bude vybudována do 30. září 2019 nástavba, která má zvětšit kapacitu školy. Stavební práce mají být zahájeny nejpozději letos v prosinci. Náklady na projekt představují 46 milionů korun.

„Projekt se zaměřuje na zlepšování podmínek pro výuku klíčových kompetencí na 7. základní a mateřské škole, kterými jsou přírodní vědy a technické a řemeslné obory. Primárním cílem je vybudovat nové odborné učebny a vyřešit tak problémy spojené s nedostatečnou kapacitou školy.  Realizátorem aktivit projektu bude Odbor investic Magistrátu města Plzně,“ uvedl ekonomický náměstek Pavel Kotas.

Doplnil, že jako nejvhodnější zdroj spolufinancování projektu byl vybrán IROP, konkrétně 66. výzva pro integrované projekty ITI, specifický cíl Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. „Předkládaný projekt je v souladu s cíli této oblasti podpory a město Plzeň způsobilým žadatelem o podporu,“ dodal náměstek.