3. ročník Senior akademie na Doubravce odstartoval

foto: ÚMO Plzeň 4

Na Městském obvodě Plzeň 4 byl zahájen již 3. ročník Senior akademie. Městská policie Plzeň ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 4, připravila bezpečnostně preventivní projekt zaměřený na vzdělávání široké veřejnosti z řad seniorů. Slavnostního přivítání studentů- seniorů , se zúčastnil starosta MO Plzeň 4 Michal Chalupný, místostarostové David Zrostlík se Zdeňkem Mádrem, velitel Městské policie Plzeň Karel Mach, společně s metodikem prevence kriminality Karlem Zahutem.

Starosta MO Plzeň 4 zdůraznil ve svém projevu, že je důležité, aby se senioři naučili bránit před pouliční kriminalitou, a také že věří, že si zde na akademii najdou nové přátele. Vzdělávací program je tvořen celkem osmi přednáškovými bloky (Seznámení s Městskou policií, Jak si nenechat ublížit, Nebezpečí prodejních akcí, Kriminalistika v praxi, Domácí násilí, Bezpečně v silniční dopravě, Zvládání mimořádných událostí a Základy první pomoci). Na závěr „Plzeňské senior akademie“ obdrží každý účastník absolventský list „Plzeňské senior akademie“, informační materiály, drobné propagační předměty s bezpečnostní tématikou.