20 milionů korun pro územní plány obcím

ilustrační foto

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila výzvu z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2018, dotační titul „Územní plán“. Ministerstvo pro místní rozvoj pro ni z rozpočtu na rok 2018 poskytne 20 milionů korun. Žádosti je možné podávat až do 28. prosince 2017.

„Mnohé starostky a starostové, s nimiž se setkávám v regionech, tuto dotaci na pořízení územního plánu nutně potřebují. Díky těmto financím mají i malé obce velkou příležitost získat dotaci na územní plán. Ten je důležitým a nepostradatelným nástrojem k vytváření podmínek pro rozhodování v území a koncepční rozvoj obce,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Za dvouleté fungování dotačního titulu byla přiznána podpora již 228 obcím po celé ČR. Tento rok se očekává pokračující zájem o tento dotační titul. Možnými žadateli jsou obce na území ČR (mimo obce s rozšířenou působností, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z Integrovaného operačního programu nebo z Programu rozvoje venkova).

Výše dotace na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, nejvýše však 400 000 Kč na jeden územní plán. Lhůta pro možnost podávání žádostí končí 28. prosince 2017 ve 12.00 hodin.